Úradné preklady s pečiatkou

Úradný preklad je často označovaný aj ako súdny preklad, úradne overený preklad, alebo preklad s pečiatkou. Je zviazaný trikolórou, opatrený okrúhlou pečiatkou prekladateľa a obsahuje aj prekladateľskú doložku, ktorou prekladateľ potvrdzuje zhodu prekladu s východiskovým textom. Je určený na úradné účely (pre súdy, štátne orgány a pod.) na Slovensku a v zahraničí.

Úradný preklad je vyhotovený prekladateľom vymenovaným Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ako to funguje

Pri úradnom preklade je nutné vedieť, či má byť preklad pevne spojený s originálom, s overenou kópiou alebo s obyčajnou kópiou. Tieto informácie vám najlepšie poskytne úrad, inštitúcia, orgán, pre ktorý je preklad určený. V prípade pochybností ma kontaktujte

Spôsoby od doručenia úradného prekladu až po jeho odovzdanie:

Osobne alebo poštou na adresu
Slameníkova cesta 6165/12, 968 01 Nová Baňa

E-mailom
hallo@sprechtmitwolf.com

 • ak stačí zviazať preklad s neoverenou kópiou
 • ak chcete originál, či overenú kópiu doniesť po vyhotovení prekladu ku mne na zviazanie

Potrebné kontaktné údaje

 • meno
 • priezvisko
 • adresa zadávateľa
 • telefónne číslo

Termíny prekladu

 • bežný termín nenáročného prekladu s rozsahom maximálne 8 normostrán 2-3 dni.
 • expresné vyhotovenie nenáročného prekladu za príplatok: do 12 hodín +100%
 • do 24 hodín +50%
 • preklad dokumentov v nedeľu za príplatok +50%

Úhrada prekladu

 • na účet iban: sk37 0200 0000 0033 5426 3258 bic: subaskbx
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí prekladu
 • na dobierku (pri zaslaní poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou)
 • k hotovému prekladu vystavujem faktúru, alebo pokladničný doklad

Spôsob odovzdania prekladu

 • osobne na uvedenej adrese
 • doporučenou poštou na dobierku na slovensku a v rámci európskej únie podľa platného cenníka slovenskej pošty, alebo vybranej kuriérskej spoločnosti
Prejsť na začiatok