Časté otázky

Čo je to normostrana?

Normostrana (nazývaná aj normovaná strana) vyjadruje počet znakov textu, nie počet fyzických strán. Keďže na stranu A4 je možné v závislosti od typu a veľkosti písma, riadkovania a ďalšieho formátovania umiestniť rozličný rozsah textu, je počítanie na normostrany oveľa presnejšie než počítanie fyzických strán dokumentu.

Prečo sa počítajú aj medzery?

Medzerysadorozsahupočítajútiež,lebobeznichbyboltexttakmernečitateľný, resp. Medzery sa do rozsahu počítajú tiež, lebo bez nich by bol text takmer nečitateľný.

V niektorých prípadoch sa používa aj prepočet bez medzier. Vtedy sa treba riadiť koeficientom 1 500 znakov.

Potrebujem na úradný preklad originál, alebo stačí kópia?

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Tlmočník je predsa profesionál, načo sú mu referenčné materiály?

Profesionálny skúsený tlmočník odtlmočí prakticky čokoľvek. Ale na to, aby sa na tlmočenie mohol adekvátne pripraviť, potrebuje referenčné materiály a podklady od zákazníka. Neznamená to, že nie je kompetentný. Práve naopak. Kvalitný tlmočník sa na tlmočenie náležite pripravuje. Na základe poskytnutých podkladov si naštuduje problematiku, terminológiu a iné dôležité informácie tak, aby tlmočenie prebiehalo plynulo.

Osobitým prípadom sú sobáše, na ktorých sa tlmočia aj slávnostné/umelecké príhovory. V tomto prípade je pre tlmočníka veľmi dôležité mať príhovory v plnom znení k dispozícii vopred.

Môže sa cena prekladu zvýšiť, alebo znížiť?

Cena za preklad sa odvíja od rozsahu cieľového textu, čiže prekladu. To znamená, že pred tým, ako je samotný preklad vyhotovený, nie je možné poznať presný rozsah. Finálna cena sa preto môže po preklade zmeniť. Rozsahy a ceny, ktoré sú uvedené v cenových ponukách, sú poväčšine odhady a konečná suma sa upraví po preklade.

Rozsah narastie najmä ak ide o preklad do cudzieho jazyka. Preto s touto zmenou rátam už pri vypracovaní cenovej ponuky. Na začiatku sa teda môže zdať, že cena je vyššia. Nemusíte sa však báť, že by ste platili niečo navyše, ak preklad nakoniec bude kratší, ako sa odhadovalo,rozdiel Vám po dodaní prekladu samozrejme vrátim

Prejsť na začiatok