O mne

Nemecký jazyk ma sprevádza od detstva a je mojou vášňou. Od 14 rokov som bývala na internáte, kde sme mali nemecké vychovávateľky. Už tu som sa dostala na jazykovú úroveň C1. Na C2 som sa zdokonalila v Nemecku, kde som žila a pracovala 19 rokov. Z toho 12 rokov priamo pre Nemeckú spolkovú políciu na letisku Stuttgart ako asistentka leteckej bezpečnosti. Nemecký jazyk ovládam na úrovni materinského jazyka.
Po návrate na Slovensko som úspešne zložila štátnu jazykovú skúšku, založila som si živnosť so zameraním na preklady, tlmočenie a vyučovanie nemeckého jazyka. Špecializovala som sa na úradnú a právnickú nemčinu. Pracovala som tu aj vo viacerých nemeckých firmách. Doma hovoríme po nemecky. Od 12.07.2022 som úradnou prekladateľkou pre jazyk slovenský – nemecký, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom: 971453 a od apríla 2023 som zapísaná aj v nemeckom registri úradných prekladateľov (Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank).

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Úradná prekladateľka | SZČO

od júl 2022 – trvá Nová Baňa

• úradné preklady: jazyk slovenský – nemecký

Preklady, tlmočenie, vyučovanie nemeckého jazyka | SZČO

2014 – trvá Nová Baňa

• tlmočenie na rôznych súkromných podujatiach a pre štátne orgány

• preklady pre fyzické a právnické osoby, firmy a pre štátne orgány

• vyučovanie nemeckého jazyka prezenčnou a dištančnou formou

Zákaznícky servis | Ledvance s.r.o

2019 – 2020 Nitra

• spracovanie objednávok, reklamácií, žiadostí a zabezpečovanie realizácie procesov a aktívna telefonická komunikácia so zákazníkmi v nemeckom jazyku

Asistentka CEO | Tubex Slovakia s.r.o

2016 – 2019 Žarnovica

• preklady a tlmočenie nemeckému konateľovi firmy

• administratívna činnosť súvisiaca so zabezpečením chodu kancelárie

• zodpovednosť za reprezentatívne vedenie telefonickej, písomnej a e-mailovej komunikácie prevažne v nemeckom jazyku

Lektorka nemeckého jazyka | Jazyková Škola ZARAZ

2014 – 2016 Nová Baňa

• vyučovanie nemeckého jazyka v skupine, alebo individuálne a príprava študentov na skúšky

Asistentka leteckej bezpečnosti | ISS a FRASEC letisko Stuttgart

2004 – 2016 Stuttgart, Nemecká spolková republika

• kontroly pasažierov, príručnej a cestovnej batožiny, prepravovaného leteckého nákladu a pošty röntgenovými prístrojmi, ručnými detektormi na vyhľadávanie kovu, prístrojmi body scanner a prístrojmi na zisťovanie výbušných látok pre Nemeckú spolkovú políciu

• prekladateľské činnosti a tlmočenie pri príletoch a odletoch pre Nemeckú spolkovú políciu na letisku Stuttgart

• prekladateľské činnosti a tlmočenie pri podozrení zo spáchania trestného činu pre Krajinské policajné oddelenie na letisku Stuttgart, pri objasňovaní vývozu tovaru a peňažnej hotovosti do krajín mimo Európskej únie, pri podozreniach ohľadom porušenia § 261 Trestného zákona Spolkovej republiky Nemecko pre Colný úrad na letisku Stuttgart

• tlmočenie pri komunikácii s pasažiermi pre firmy ISS a FRASEC


V Z D E L A N I E

Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa

Tlmočnícky ústav Filozofická

fakulta UKF Nitra | 2022 Nitra


Odborná skúška prekladateľa v odbore nemecký jazyk

Tlmočnícky ústav Filozo_cká fakulta

Prešovská univerzita v Prešove | 2021 Prešov

Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský z jazyka nemeckého

Štátna jazyková škola Bratislava | 2014 Bratislava

Skúška z práva a zákonov leteckej bezpečnosti

Ministerstvo vnútra Spolkovej republiky Nemecko | 2004 Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Biológia Diplom

Univerzita Hohenheim

1998 – 2000 Stuttgart, Spolková republika Nemecko

Maturitná skúška

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra

1992 – 1996 Nitra

Prejsť na začiatok