Tlmočenie

Sprievodné tlmočenie

Napríklad pri obchodných cestách, pri stretnutiach, pomôžem Vám s orientáciou a komunikáciou v cudzom prostredí, napríklad na úradoch, letisku, v reštaurácii, na výstavách, veľtrhoch atď. Táto forma tlmočenia je menej formálna než simultánne a konzekutívne tlmočenie.

Cena sa stanovuje podľa počtu hodín. Zľavy poskytujem od 4 a viac hodín. V cene nie sú zahrnuté cestovné náklady, stravné a náklady za ubytovanie, ak si to vzdialenosť a rozsah tlmočenia vyžaduje.

Tlmočenie pri súkromných stretnutiach

Napríklad svadby, rodinné oslavy, slávnosti s medzinárodnou účasťou, alebo oslavy so zahraničnými hosťami.

Tlmočenie z listu

Pri tlmočení z listu tlmočník kombinuje písané a hovorené slovo. Má pred sebou list v jednom jazyku, ktorý si (v tichosti) číta a popri tom ho slovne tlmočí do druhého jazyka.

Dištančné tlmočenie

Je tlmočenie na diaľku. Využíva sa v prípadoch, kedy nie je možná alebo potrebná priama účasť tlmočníka. Môže sa uskutočniť napríklad cez telefón či online aplikáciu. Výhodou dištančného tlmočenia sú nižšie náklady, keďže odpadáva preplatenie ubytovania, cesty či stravy.

Šušotáž

Tlmočenie šeptom alebo tlmočenie do ucha. Názov techniky pochádza z francúzskeho slova chuchoutage, teda šepkanie. Pri šušotáži sa tlmočník nachádza v tesnej blízkosti osoby, pre ktorú tlmočí. Priamo do ucha jej šeptom pretlmočí slová rečníka. Formou šušotáže sa spravidla tlmočí pre jednu osobu. Využíva sa napríklad pri obchodných rokovaniach.


Ako to funguje

Dohodnite si termín tlmočenia v predstihu, aby som vám mohla zabezpečiť dostupnosť mojich služieb
-garantujem vám maximálnu diskrétnosť, profesionalitu a príjemné vystupovanie
-pri tlmočení oficiálnych podujatí poprosím so žiadosťou o poskytnutie tlmočníckych služieb poslať aj referenčné materiály a podklady s textom, ktorý sa na podujatí bude používať (tu mail a kontaktný formulár)

Kontakt

wolfova.maria@azet.sk
hallo@sprechtmitwolf.com
Messenger

Potrebné kontaktné údaje

  • meno
  • priezvisko
  • adresa zadávateľa
  • telefónne číslo

Termíny

  • podľa dohody

Úhrada

  • na účet iban: sk37 0200 0000 0033 5426 3258 bic: subaskbx
  • v hotovosti
  • vystavujem faktúru, alebo pokladničný doklad

Prejsť na začiatok