Neúradné preklady

Preklady z viacerých oblastí – právo, ekonomika, manažment, ekológia, účtovníctvo, problematika EU a mnohé iné.

Ako to funguje

Spôsoby od doručenia úradného prekladu až po jeho odovzdanie:

Osobne alebo poštou na adresu
Slameníkova cesta 6165/12, 968 01 Nová Baňa

E-mailom
hallo@sprechtmitwolf.com

 • ak stačí zviazať preklad s neoverenou kópiou
 • ak chcete originál, či overenú kópiu doniesť po vyhotovení prekladu ku mne na zviazanie

Potrebné kontaktné údaje

 • meno
 • priezvisko
 • adresa zadávateľa
 • telefónne číslo

Termíny prekladu

 • bežný termín nenáročného prekladu s rozsahom maximálne 8 normostrán 2-3 dni.
 • expresné vyhotovenie nenáročného prekladu za príplatok: do 12 hodín +100%
 • do 24 hodín +50%
 • preklad dokumentov v nedeľu za príplatok +50%

Úhrada prekladu

 • na účet IBAN: sk37 0200 0000 0033 5426 3258 BIC: subaskbx
 • v hotovosti pri osobnom prevzatí prekladu
 • na dobierku (pri zaslaní poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou)
 • na faktúru

Spôsob odovzdania prekladu

 • osobne na uvedenej adrese
 • doporučenou poštou, 1. triedou na Slovensku a v rámci Európskej únie podľa platného cenníka Slovenskej pošty cennik.posta.sk alebo vybranej kuriérskej spoločnosti

Prejsť na začiatok